cisim

cisim
is. <ər.>
1. Fəzanın müəyyən bir qismini dolduran maddə, materiya, şey; fəzada ayrıca şey. Bərk cisimlər. Maye cisimlər. Cisimlərin düşmə qanunu. Göy cisimləri (planetlər, ulduzlar). // riyaz. Eni, uzunu, dərinliyi olan şey. Həndəsi cisimlər.
2. Bədən, vücud. Oğlan, sən uşaqsan, cavansan hələ; Yenicə cisminə düşüb vəlvələ. M. P. V.. Yandırır cismimi eşqin havası; Bimürvət, demirsən, qar sinəmdə var. A. Ə.. // Cənazə. Cismi yalnız gömülmüşdür; Qəbrə, parlaq gözəl əməlləri yox! S. Rüst..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • cisim — is., smi, Ar. cism 1) Katı maddenin biçim almış durumu 2) Gövde, beden, vücut Yataktaki örtülü cisim dertop olmuş şeklini, hareketsizliğini muhafaza ediyor. R. H. Karay Birleşik Sözler basit cisim billur cisim gök cismi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • CİSİM — (Cism) Varlığı bilinen, hayyiz olan, mekânı, ciheti, uzunluğu, genişliği ve derinliği olan şey …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • basit cisim — is., smi, kim. Maddesi tek elementten oluşmuş cisim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • billur cisim — is., smi, anat. İrisin arkasında yer alıp mercek görevi yapan, biçimi ve büyüklüğü mercimeğe benzeyen saydam cisim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kirpiksi cisim — is., smi, anat. Gözdeki damar tabakasının ön dış bölümü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MA'DUM-ÜL CİSİM — Cismi olmayan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CİSMEN — Cisim itibariyle, cisim olarak. Vücutça, bedence …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • cismən — ə. cisim etibarilə, bədəncə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • CÜSUM — (Cisim. C.) Cisimler. Ecsam …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ECSAM — (Cisim. C.) Cisimler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”